Bhajan Sangrah Song 266

Bhajan Sangrah Song 266

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Bhajan Sangrah Song 266 Aavo, besi jaaone ho, naiyaa taiyaar che, Naiyaa taaranani taiyaar che.

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 266 Aavo, besi jaaone ho, naiyaa taiyaar che, Naiyaa taaranani taiyaar che…

Song 266 Title – Naathani Naiyaa

Garabino dhaal
(Taala: hich)
Kartaa: N. J. Jayesh.
Tek:Aavo, besi jaaone ho, naiyaa taiyaar che,
Naiyaa taaranani taiyaar che.
1Saambhado, saambhadavaa karn ja hoya to, notaru aa aaviyu ho. Naiyaa.
2Jaan, janjaadanaa chadhe tofaano, amudar dhooghave ho. Naiyaa.
3Pralobhanonaa poor chadhine, uuchadi rahyaa che ho. Naiyaa.
4Vishaada saagar saame padayo che, dubataa shu kaam bhaaio ho. Naiyaa.
5Kidhu taiyaara che taarake taaravaa, naav nija lohithi ho. Naiyaa.
6Kuvaasanaanaa mojaa tajeene, naavale padhaarajo ho. Naiyaa.
7Naavik pot prabhu pokaare, chadhi jaav naavale ho. Naiyaa.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment