Bhajan Sangrah Song 22

Bhajan Sangrah Song 22 Aav sarvsamarth bhoop gaava tuj naam anup Saay amne aap Pita

Bhajan Sangrah Song 22

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Super Rich Affiliate System Funnel
Bhajan Sangrah Song 22 Aav sarvsamarth bhoop gaava tuj naam anup Saa'y amne aap Pita

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 22 Aav sarvsamarth bhoop gaava tuj naam anup Saay amne aap Pita…

Song 22 Title – Triyek ishwar ni bhakti

1Aav, sarvsamarth bhoop,gaava tuj naam anup;
Saa’y amne aap.
Pita, tu mahimavaan,sarv upar jayvaan,
Aav, raaja stutimaan,raaj kar am par !
2Shabd-sadeh, tu aav,tuj saamarthya janaav;
Saambhad am praarth.
Aav, amne aashish aap,taari vaat dilma sthaap,
He traata, tuj prem amaap,rahe amo saath.
3He vimal sanbodhak,kar vaas dilma aa tak,
Tu utari aav.
Tu shaktimaan apaar,raaj kar sau dil mojhaar,
He aatma, bal denaar,tuj bal pragataav.
4He traik ishwar mahan,karie taara vakhaan;
Harshe badha.
Tuj baadashaahi damaam,ne tuj mahimavaan naam;
Gaaishu premthi tamaam,swarge sada.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment

my goals financial freedom with coin