Bhajan Sangrah Song 481

Bhajan Sangrah Song 481

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Super Rich Affiliate System Funnel
Bhajan Sangrah Song 481 Isu taarun baalak hun chhun deje aashisho aa raat Andhaaraamaan

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 481 Isu taarun baalak hun chhun deje aashisho aa raat Andhaaraamaan paase…

Song 481 Title – Baalakono Paalak

1Isu, taarun baalak hun chhun, deje aashisho aa raat;
Andhaaraamaan paase rahe tun, oongheene jaagun prabhaat.
2Taara haathe doryo dahaade, maate maanun chhun aabhaar;
Paheraave tun ne khavaade, maate bhajun chhun aa vaar.
3Paaponi tun maaphi deje, mitrone de tun aaashish;
Marun tyaare svarge leje, taari saathe hun raheesh.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment

my goals financial freedom with coin