Bhajan Sangrah Song 302

Bhajan Sangrah Song 302

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Bhajan Sangrah Song 302 Isu saamarth taaru man navu karanaaru Maaru man badalaave

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 302 Isu saamarth taaru man navu karanaaru Maaru man…

Song 302 Title – Navu Man

1Isu, saamarth taaru man navu karanaaru,
Maaru man badalaave ne navu karaave;
Vahaalaa paapathi pharvaa, taari ichchha karva,
Navo bhaav karaave, namrata upajaave.
2Mujane naano jaanu, beejaa motaa maanu,
Pote thodu maangu, beejaanone aapun;
Garv manathi kaadhi, potaapanun paadi,
Man udaar karaavo, dayaamaa chalaavo.
3Taara maarge jhaalun, taare pagale chaalun,
Maate shakti aapo, satane maarge sthaapo;
Isu, shakit taari man navu karanaari,
Maarun man badalaave ne navu karaave.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us: