Bhajan Sangrah Song 494

Bhajan Sangrah Song 494

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Bhajan Sangrah Song 494 Isu tun apaar dayaal tun tuj baalakane nihaal Krapa kar tun muj par

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 494 Isu tun apaar dayaal tun tuj baalakane nihaal Krapa kar tun muj par khaas mane aavava de…

Song 494 Title – Namra Isu

7 Svaro
“Gentle Jesus, meek and mild”
Tune: Gentle Jesus, or Innocents. R. C. H. 662.
Karta: Charls Vessly,
1707-88
Anu. : P. G. Bhagat.
1Isu, tun apaar dayaal, tun tuj baalakane nihaal;
Krapa kar tun muj par khaas, mane aavava de tuj paas.
2Isu, tuj par muj aadhaar, muj namoono tha sau thaar;
Tun ati namr, dayaal, hato tun pan naano baal.
3Taara jevo thaaun hun, aagyaankit dil deje tun;
Tun namra ane dayaal, de tuj jevun man premaal.
4Premaal Isu, halavaan tun, tuj krapaalu haathamaan hun;
Tun jevo thaaun, traata, vas muj dile, he daata.
5Tyaare hun stuti kareesh, sau din tuj sevak raheesh;
Jethi jag sada joshe ke baal Isu mujamaan chhe.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

sale buy now offer with excited girl puppet with mega sale sign
Please follow and like us: