Bhajan Sangrah Song 461

Bhajan Sangrah Song 461

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Bhajan Sangrah Song 461 Jyaare vishvaasu Khristi lok Isumaan oonghi jaay Tyaare

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 461 Jyaare vishvaasu Khristi lok Isumaan oonghi jaay Tyaare te amar chhataan shok ne rudan shaane thaay Ne…

Song 461 Title – Dilaaso

8, 6 Svaro
“Take comfort, Christians”
Tune: Bellerm. C. M.
( 1 Thessa. 4 : 13-18)
Anu. : James Glassgo
1Jyaare vishvaasu Khristi lok Isumaan oonghi jaay,
Tyaare te amar chhataan shok ne rudan shaane thaay ?
2Ne jem adharmeeo niraash, tem tame thaao kem ?
Mooa pachhi malashe aakaash, taan badhun thashe kshem.
3Maranamaanthi utthaan paameene, isauye keedho jay,
Tem shishyo jagamaan mareene jeevan gaalashe nirbhay.
4Isu kaadheene moto saad ughaadashe sahu shmagy;
Ne chhelle shinge thashe naad, te pahonchashe sarv sthaan.
5Ne devana bhakto chhooteene chadhashe aanande bahu;
Aakaashi sena bheteene teone malashe sahu.
6Hyaan thodaan varsho veeti jaay, tyaare jaeeshun te desh;
Mitromaan tyaan viyog nahi thaay, malashe shuddh sukh hamesh.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

sale buy now offer with excited girl puppet with mega sale sign
Please follow and like us: