Bhajan Sangrah Song 415

Bhajan Sangrah Song 415

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Bhajan Sangrah Song 415 Yarooshaalem soneri Sada aasheervaadit Taarun manan karavaathi thaay

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 415 Yarooshaalem soneri Sada aasheervaadit Taarun manan…

Song 415 Title – Soneri Shaher

7, 6 Svaro
“Jerusalem the golden”
Tune: Ewing
Karta: Bernard of Kaluni; Aashare 1145
Anu. : Robert Wanard
1Yarooshaalem soneri ! Sada aasheervaadit !
Taarun manan karavaathi thaay maarun man chakit,
Ne hun nahi jaani shakun sho harakh chhe muj kaaj,
Ne kevi tejavant sthiti, ne jeevan roopi taaj !
2Siyonano sundar darabaat geetothi gaaje chhe;
Doot ane sant samoohathi e kevo shobhe chhe !
Raajaputr temani sang chhe, prakash chhe shobhaayamaan,
Ne bhakto keraan aanganaan, chhe ghanaan mahimaavaan.
3Tyaan daaoodanun raajyasan tyaan chintaamukt sau jaat,
Tyaan jay jayana pokaaro ne mijabaaneenaan gaan !
Ne senaapati saathe jangamaan je paamya jeet,
Oojalaan nishkalank vastro teo pahere chhe nit.
4Re meetho, divya rahevaas ! Pasanditonun sthaan !
Vishraam ne harshanun dhaam chhe, amaarun dilojaan !
He Isu, rahem kareene tyaan tedi le amane;
Baap ne aatmaani saathe, vakhaaneeye tane !

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us: