Bhajan Sangrah Song 278

Bhajan Sangrah Song 278

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Super Rich Affiliate System Funnel
Bhajan Sangrah Song 278 He Isu, jagatana taaranaar, tu aekalo paapane door karanaar

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 278 He Isu, jagatana taaranaar, tu aekalo paapane door karanaar Taari daya anant apaar, tu maara paap mataad….

Song 278 Title – Maara Paap Mataad

8, 8, 8, 6 Swaro
Kartaa: J. Wales
1He Isu, jagatana taaranaar, tu aekalo paapane door karanaar;
Taari daya anant apaar, tu maara paap mataad.
2Mujh garib paase nathi pun, pan maare maathe aatmik ruhn;
He traata, maari arajee sun, ne maara paap mataad.
3Te sahyu lok maate marahn, ne aem ja karyu paapaharahn;
He traata, aavu tujh sharahn, tu maara paap mataad.
4Maara par chadhayo paapano bhaar tethi hu narake dubanaar;
Dayaahdu Isu, mane taar, ne maara paap mataad.
5Paapathi bahu thayo mane traas, pan have taara par vishwaas;
Mane na thava de niraash, tu maara paap mataad.
6Paap upar mane fatteh de, aakaashama taari paase le;
To tyaare maagavu padashe nahi ke maara paap mataad.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment

my goals financial freedom with coin