Bhajan Sangrah Song 267

Bhajan Sangrah Song 267

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Super Rich Affiliate System Funnel
Bhajan Sangrah Song 267 Aavo jaganaa lok saghadaa Isu raajaa bolaave che

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 267 Aavo jaganaa lok saghadaa Isu raajaa bolaave che Jenu jagamaa maan nahi kaai…

Song 267 Title – Aamantran

Tek:Aavo jaganaa lok saghadaa, Isu raajaa bolaave che.
1Jenu jagamaa maan nahi kaai, jenu jagamaa sthaan nahi kaai,
Tene naame raajya levaa – Isu raajaa bolaave che.
2Shire katak taaj nishaani, chaap hajee che kookh vindhyaani;
Vindhaayelaa haath prasaari – Isu raajaa bolaave che.
3Aavo, bhaai aavo, baheni, aavi karane paarakh teni;
Taaraa saghadaa bhaar uunchakavaa – Isu raajaa bolaave che.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment

my goals financial freedom with coin