Bhajan Sangrah Song 264

Bhajan Sangrah Song 264

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Gujarati Bhajan Sangrah Song 264 Vibhu amo sidhaaviae suvaartaa prasaaravaa

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 264 Vibhu amo sidhaaviae suvaartaa prasaaravaa…

Song 264 Title – Suvaartaa Prachaaraarye

Mahidipani Dhab
Kartaa: R. P. Kristi
1Vibhu, amo sidhaaviae suvaartaa prasaaravaa,
Dho prakaash aapano , umandane vadhaaravaa. Vibhu.
2Rog, dukh taadavaa, samtaapane samharavaa,
Khrist keru misht naam lokamaa prachaaravaa. Vibhu.
3Traanadaan aapavaa ne paap, shaap kaapavaa,
Isu keri divya shaanti gher gher sthaapavaa. Vibhu.
4Vhem jaatajaatanaa ne bhoot bhaatabhaatanaa,
Temane nasaadavaane do tamaaro aatmaa. Vibhu.
5Timir keraa raajyamaa roshani felaavavaa,
Satya keraa dharm vishe vruttio vikasaavavaa. Vibhu.
6Khrist shresht naam che vyom ne aa bhomamaa,
Ae ja vaat bhaakhashu nitya purn jomamaa. Vibhu.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us: