Bhajan Sangrah Song 104

Bhajan Sangrah Song 104

Bhajan Sangrah Song 104 Isu prem Isu traataa Jo pan sahuno te to dhaataa Thaanu naho

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 104 Isu prem Isu traataa Jo pan sahuno te to dhaataa Thaanu naho…

Song 104 Title – Khristnaa Dukh

(Maraathi Upaasanaa Sangeetmaa 81)
Anjani Geet
Kartaa :Kru. Ra. Saangade
Anu. :J.V. S. Taylor
1Isu prem, Isu traataa,
Jo pan sahuno te to dhaataa,
Thaanu nahotu janm thaataa.
A re re re re.
2Vaadimaa te aavyo jyaare,
Tene pidaa vethi bhaare,
Ghaame lohi vahyu tyaare.
A ba ba ba ba.
3Ghaatake to vechi didho;
Paheraavaale jhaali lidho;
Choranaa sarakho tene kidho.
Thu thu thu thu thu.
4Thaththe soti aapi haathe;
Kantak mugat mukyo maathe;
Koradaa maaryaa nirde bhaate.
A re re re re.
5Te par thukyaa, modhe maaryo;
Nindaa kidhi ne dhikkaaryo;
Haathe paaye khilo maaryo.
A ba ba ba ba.
6Khaatu, kadavu tene paayu;
Bhaale haiyu pan vindhaayu;
Maare maate ae karaayu.
Dhanya dhanya ho.
7Aavaa dukho sahyaa jene,
Kevu taaran kidhu tene !
Aevu kidhun bijaa kene ?
Jay, jay, jay, jay ho.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment

my goals financial freedom with coin