Bhajan Sangrah Song 419

Bhajan Sangrah Song 419

Listen to Kaapiae fasal laaviae fasal Poodaa baandhaa harshathi laaviae pushkad… Song 263 Audio MP3 with Download Lyrics

Credit Media – Hymn Tune : Bringing in the sheaves – Sung By Mr.Samuel Macwan

Bhajan Sangrah Song 419 Sau santo shramathi mukat thai viraamya Aapi saakshi vishvaase srashtimaan

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 419 Sau santo shramathi mukat thai viraamya Aapi saakshi…

Song 419 Title – Antono Vishraam

10 Svaro Ne Haalelooya
“For all the saints”
Tune: St. Philip or Sarum. C. H. 339
Karta: William W. How, 1823-97
Anu. : Daniel Dahyabhai
1Sau santo shramathi mukat thai viraamya,
Aapi saakshi vishvaase srashtimaan,
Isu, taarun naam stuty ho sada. Haalelooya. Haalelooya.
2Tun saamathry, killo, khadak temano thai,
Bhaare yuddh madhye aagevan tun rahi,
Tun deto prakash ghor sandhaara maheen. Haalelooya.
3Bhootakaale shubh yuddh keedhun emane tuj kaaj,
Tem vishvaasu saacha yoddha thai aaj,
Ame jayavant thai paameeye suvarn taaj. Haalelooya.
4Shi dhanya sangat ! Shi daivi bhraatrata !
Matheeye ashakar, pan sant deepe svargamaan,
Toy tuj vahaalaano ek chhe taaraamaan. Haalelooya.
5Jo ke bhaase yuddh laanbun ne bhayakaar,
To pan doorathi karne pade jayakaar,
Bal dhare haath ne ur, sau phari vaar. Haalelooya.
6Soneri sandhya prakashe pashvime,
Paame aaraam shooraveero palapale,
Svargamaanni shaanti meethi, sukhakar chhe. Haalelooya.
7A chhe din ek kharo gauravavaan,
Ujjaval vastre sohe tyaan sant jayavaan,
Chaale te maarge raaja stutimaan. Haalelooya.
8Olangi bhoomi ne saagar anant
Pese chhe moteedvaar asankhy sant,
Ga triek devanaan gaataan mahimaavant. Haalelooya.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us: