Bhajan Sangrah Song 4

Mara, he aatma

Bhajan Sangrah Song 4

Song 4 Mara he aatma stawano ishna nishdin ga Antar satthi mara Lyrics in Gujarati

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 4 Mara he aatma stawano ishna nishdin ga Antar satthi mara in Gujarati and English…

Song 4 Title – Ishwar Stawan

Tek:Mara, he aatma,stawano ishna nishdin ga,
Antar satthi mara,naam pavitra tenu tu ga…
1Bhul ma sau ishna upkaro,paponi mafi saghali paamyo,
Vyadhi-upadhi sarva mitawe,nashthi jivne kshem bachave
2Krupa ne rahem tano mugat jo,shir par tara te ja to dharto,
Vana uttamthi mukh tav bharto,garud balo sam jivan karto.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment