Bhajan Sangrah Song 252

Bhajan Sangrah Song 252

Listen to Swargbhuvananaa sukh tajine, podhayo gabhaanane dhaame, vibhuji… from Gujarati Bhajan Sangrah Christmas special songs book

Bhajan Sangrah Song 252 Shramit chhe khare Kalaant chhe khare Atish dukhathi khinn tu khare

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 252 Shramit chhe khare Kalaant chhe khare Atish dukhathi khinn tu khare

Song 252 Title – Shramit Chhe Khare?

Lalit Vrutt
“Art thou weary, art thou languid?”
Anu. : H. B. Bhatt
1Shramit chhe khare ? Kalaant chhe khare? Atish dukhathi khinn tu khare?
Isu kahe tane, ” aave, hun kane, pad mahde ahi shaantinu tane.”
2Kavahn chinhathi bhomiyo gahni man kari shaku ehani bhahni?
Charan, haath ne paansahdi vishe kathin gha tahna chinh jo deese.
3Mugat raajno chhe shu ehane shir viraajato ? Te kaho mane.
Mugat mastake chhe kharekharo, nahi sunaatahno – shoohdano karyo.
4Kavan laabhani aash hya dharu, poothahd khohdine ehani saru ?
Vividh shok ne me’nato ghani, nayanthi vahe dhaar aansuni.
5Anusaru kadi nitya ehane, dai shake shu e aakhare mane ?
Shram tahde, hathe shok saamata, bhav tahno maha paar paamata.
6Sharahn paamava vinavu kadi, kathinata dhare mushkh ‘na’ vadi?
Dharahni, svarg be veetataan lagi, ‘nahi’ na neekale Isu mukhathi.
7Anusare, jade, saachave, mathe, shubh kare khare, em ko kathe ?
Shaheed, bodhako, sant, prerito dadh mate padya ‘ha’ bhane jano.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment

my goals financial freedom with coin