Bhajan Sangrah Song 235

Bhajan Sangrah Song 235

Bhajan Sangrah Song 235 Hymns Gher vahdo re gher vahdo sahu je bhatakela Gher vahdo

Lyrics of Gujarati Christian Bhajan Sangrah Song 235 Hymns Gher vahdo re gher vahdo sahu je…

Song 235 Title – Gher Vahdo Bhatakela

Vikrant
Karta:J. V. S. Tailor
Tek:Gher vahdo, re, gher vahdo, sahu je bhatakela;
Gher vahdo, tam je jagama, khaadha dukh, thela.
1Ka ghar mooki to hamana tam door pharo chho?
Dosh tanu jyam dukh vadhe tyam kaaj karo chho ? Gher.
2Isu to tedya ja kare bahu prem kareene;
Mot sahyu nij prem thaki vadhstambh dhareene. Gher.
3Aatmaano avaaj khare saamarthya bharelo;
Prem thaki te bodh kare, hamana phar vahelo. Gher.
4Mandahdi te pan ‘aav’ kahi bahu aash jahnaave;
Chaahana bahu dekhaadi tane tuj bhaav manaave. Gher.
5Gyaan kahe, tam sarv jahno, tajjo man ghelu;
Vaar vilambh kare marasho, lo satya kahelu. Gher.
6Mot thaye nahi maaf pachhi, n pachhi pharavaanu;
Aa jagna din alp ghahna, ema tarvaanu. Gher.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
No Comments

Post A Comment