Bhajan Sangrah Song 2

Morning Prayer

Bhajan Sangrah Song 2

Bhajan Sangrah, Song 2, Gujarati Christian Song 2

 


Bhajan Sangrah Song 2, Gujarati, Christian, Song 2, He Isvar Pavitra; Dhany Triaek Isvar; Holu Holy Holy God


Listen Bhajan Sangrah Song


2 – Dhanya trek Ishwar


2 – Dhanya trek ishwar
“Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty”11,12,12,10 swaro
Karta:
Bishop Rejinold
Anu: Robert Ward
Heber, 1783-1826Tune:Nicaea
1He Ishwar Pavitra!Sarvasamarth swami,
Mulasku thatamaa ja,tujne che salami,
He Ishwar, Pavitra!Shaktimaan, dayalu;
Dhanya tri-ek tu,Ishwar krupalu.
2He Ishwar, Pavitra!Sant seva kare,
Chalakata sagar aaspaassuwarna taaj dhare;
Karubim, Saraphimpaay lagi gay ga,
Tu ja hato, che,ne sada rahewano.
3He Ishwar, Pavitra!Vyome vasti tari,
Papi aankh na dekhetuj mahima je bhaari;
Ekalo tu ja pavitra,nathi koi tuj samaan,
Shaktimaan, purna,Premaal, ne shuddh naam.
4He ishwar pawitra!Sarvasamarth swami,
Gaay sau shrusti tuj naam,jal, sthal, ne swardhaami;
He Ishwar, Pavitra!Shaktimaan, dayalu;
Dhanya tri-ek tu,Ishwar krupaalu.
Please follow and like us: