Bhajan Sangrah Song 120

Bhajan Sangrah Song 120

Bhajan Sangrah Song 120 Deve karyo prem sho vishwa pare ke vishwane putranu daan kar

Lyrics of Bhajan Sangrah Song 120 Deve karyo prem sho vishwa pare ke vishwane putranu daan kare Putre krupaathi…

Song 120 Title – Sampurn Thayu

Harshadhvajaa
Kartaa:Mahijibhai Hiraalaal
1Deve karyo prem sho vishwa pare, ke vishwane putranu daan kare !
Putre krupaathi balidaan karyu; hallelujah ! Daan sampurn thayu.
Deve kahyu ven je aadamane, traataa Isu taarashe maanavane;
Samaye prabhue puru ven karyu; hallelujah ! Ven sampurn thayu.
3Aavyo Isu vishwamaa deh dhari, gaadi shuchi jindagi prembhari;
Ne thambh vethi paritraan karyu; hallelujah ! Traan sampurn thayu.
4Thambhe Isuae mahaa dukh sahyu, ae dukhnu byaan naa jaay kahyu;
Pan ae aj dukhe kharu sakh karyu; hallelujah ! Sukh sampurn thayu.
5Re sarv loko, jaykaar vado, faati gayo bhinnataano padado;
Khriste, juo, thambhthi eky karyu; hallelujah ! Eky sampurn thayu.
6Uthyo Isu ghormaathi vijaye, swarge sidhaavyo puru kary thaye;
Re aapane kaaj sau kaary karyu; hallelujah ! Kary sampurn thayu.
7Aabhaar maano sadaa khrist bhaji sampurn thao badhaa paap taji;
Je joiae te Isuae aj karyu; hallelujah ! Sarv sampurn thayu.

Learn Singing and Songwriting like a Superstar

singing in a church choir group

Please follow and like us:
1 Comment
  • Happy
    Posted at 11:18h, 19 JanuaryReply

    Thank you for this website 🙂

Post A Comment

my goals financial freedom with coin